StoryLiving

НИКОЛА ВО УЧИЛИШТЕ

НИКОЛА ВО УЧИЛИШТЕ

Back to the platform НИКОЛА ВО УЧИЛИШТЕ Јас сум Никола. Во 8 часот треба да сум во училиште. Секој ден – од понеделник до петок. Секој ден со мене е наставничката Соња. Таа не учи и ни помага да завршиме со секоја задача. Доколку се чувствувам изморен и кажува на...
Мојата победа

Мојата победа

Back to the platform Мојата победа Мојата приказна и мојата победа, успеав да ја пренесам и да ја опишам во ова кратко...
Неуморниот Лука

Неуморниот Лука

Back to the platform Неуморниот Лука Лука е самостоен во извршување на личната хигиена со тоа што понекогаш е потребно да се насочи во извршување на истите. Поттикнување е потребно и во извршување на секојдневните активности. Работите кои ги сака или бара помош да ги...